El màster en Intervenció i Gestió del Paisatge i el Patrimoni és un programa d’especialització professional creat l’any 2000 arrel de l’aprovació del Conveni Europeu del Paisatge amb la intenció de contribuir a la seva implementació a Europa.

El màster te com a objectiu la formació d’experts habilitats per a integrar-se i dirigir equips multidisciplinars que desenvolupin projectes d’intervenció i gestió del paisatge orientats vers els principis i ambicions que el Conveni representa.

La Universitat Autònoma de Barcelona, a través del màster en Intervenció i Gestió del Paisatge i el Patrimoni, és soci fundador d'UNISCAPE, la Xarxa Europea d'Universitats per a la Implementació del Conveni Europeu del Paisatge. UNISCAPE desenvolupa projectes conjunts de formació, investigació i sensibilització sobre temes de paisatge en el context europeu i constitueix una plataforma de coneixement de la qual es beneficien els alumnes del programa.