ja_mageia

Màster en Tecnologies de la Informació Geogràfica

El proper 13 de març de 2015 tindrà lloc la sessió de Presentació pública dels Projectes Fi de Màster i l'acte de Cloenda de la Promoció 2013-2015, que tanquen la 16a. edició del Màster en Tecnologies de la Informació Geogràfica del Departament

Inici
Dades del Màster

El Màster en xifres
Informe de seguiment amb dades des del 2006 fins el 2011 i propostes de millora.
Elaborat per:
Montserrat Solsona, Coordinadora del Tercer Cicle.
Joan Carles Llurdés, Sotscoordinador de Tercer Cicle.

Informe final curs 2009-2010
Elaborat per:
Miguel Solana Solana, Coordinador del Tercer Cicle.
Juan Antonio Módenes Cabrerizo, Sotscoordinador de Tercer Cicle.
Soco Sancho, Tècnica Suport als estudis de postgrau CED.
Ariadna Garcia. Tècnica Suport als estudis de postgrau Departament de Geografia.

Informe final curs 2008-2009
Elaborat per:
Miguel Solana Solana, Coordinador del Tercer Cicle.
Juan Antonio Módenes Cabrerizo, Sotscoordinador de Tercer Cicle.
Soco Sancho, Tècnica Suport als estudis de postgrau CED.

Informe final curs 2007-2008
Elaborat per:
Miguel Solana Solana, Coordinador del Tercer Cicle.
Juan Antonio Módenes Cabrerizo, Sotscoordinador de Tercer Cicle.
Soco Sancho, Tècnica Suport als estudis de postgrau CED.

 

 


Escola de PostgrauEdicifi U - Campus UAB