Publications
 
 
 
 
 
.... Migracions a Catalunya  
 
INFORME SOBRE "MIGRACIONS A CATALUNYA. L'ESTAT DE LA QÜESTIÓ (1975-2000)"
 
La realització d'aquest informe s'emmarca en un projecte de Research més ampli desenvolupat per Verónica de Miguel, Ricard Morén Alegret i Miguel Solana - membres del GRM de la UAB - sobre "Migracions a Catalunya. L'estat de la qüestió (1975-2000)" que va ser dirigit per Àngels Pascual de Sans i finançat per la Fundació Castellet del Foix. Un altre producte d'aquella Research disponible a internet és la realització d'una base de dades bibliogràfica que, juntament amb d'altres, van ser les fonts que van permetre la realització de l'informe que ara podeu consultar a internet:
 
 
Grup de Recerca Sobre Migracions. Dep. de Geografia. Facultat de Lletres. 08193 Bellaterra. gr.recerca.migracions@uab.es - http://geografia.uab.es/migracions/