Publications
 
 
 
 
Migratory trajectories of the foreign population in Catalonia. The moraccan, ecuadorean and pakistani populations  
 
MIGRATORY TRAJECTORIES OF THE FOREIGN POPULATION IN CATALONIA. THE MOROCCAN, ECUADOREAN AND PAKISTANI POPULATIONS.
 

This study was funded by the Secretary per a la Immigració (Generalitat de Catalunya) and Fundació Jaume Bofill. The study was elaborated between 2005 and 2006 by Carmen Artal, Àngels Pascual and Miguel Solana.

 
TO CONSULT REPORT (in catalan)
TO CONSULT REPORT (in castilian)
 
Grup de Recerca Sobre Migracions. Dep. de Geografia. Facultat de Lletres. 08193 Bellaterra. gr.recerca.migracions@uab.es - http://geografia.uab.es/migracions/