Fòrum Gestió de la immigració i la diversitat al Québec i al Canadà  

 

Els passats 22 i 23 d’octubre es va celebrar al Palau Robert de Barcelona el ‘Fòrum Gestió de la immigració i la diversitat al Québec i al Canadà’. Aquest Fòrum, fundat i dirigit pel Dr. Dan Rodríguez García,professor del Departament d'Antropologia Social i Cultural de la UAB i membre del Grup de Recerca sobre Migracions (GRM), va comptar amb la participació de 15 experts canadencs, i va tractar a fons àmbits temàtics clau actualment en l’àmbit de la immigració: el marc competencial, la gestió de fluxos, la inserció laboral, la política lingüística, la convivència i integració cívica i sociocultural, i els partenariats i transversalitat entre universitats, administració, i societat civil. Els objectius del Fòrum eren produir informació que pogués servir per a la millora de les polítiques concretes de gestió de la immigració i la diversitat a Catalunya i a Espanya, i contribuir a establir ponts de connexió i sinèrgia entre l’àmbit acadèmic i el polític-tècnic.

Els assoliments del Fòrum van depassar les expectatives dels organitzadors. El Fòrum va ser un èxit tant d’assistència i participació (més de 200 persones, entre professionals de l’administració, d’entitats i de l’àmbit acadèmic), com d’apropament i diàleg entre acadèmics i tècnics de l’administració, incloent els representants governamentals de diferents autonomies (Catalunya, País Basc, Comunitat Valenciana, Madrid i Andalusia), que a la darrera taula rodona van contrastar les seves respectives polítiques públiques en immigració. D’altra banda, el Fòrum ha tingut un important impacte sociopolític, promovent la re-orientació en diversos àmbits de la política d'immigració a Catalunya a partir de l'experiència del Canadà, en un moment actual crucial de disseny del futur Pacte Nacional per a la Immigració a Catalunya, i també de previsió d’una reforma de la Llei orgànica de drets i llibertats dels estrangers a l’Estat espanyol. D’entrada, el Fòrum va posar de manifest la necessitat d’entendre la immigració com un fenomen estructural, i de millorar aspectes com la gestió de fluxos i la política de contractació d’immigrants. En aquest àmbit, es va constatar la necessitat de disposar de més competències autonòmiques per decidir o al menys conèixer els aspectes quantitatius dels fluxos per poder preveure amb la suficient antelació i dotació de recursos l’arribada de les persones immigrades i de les seves famílies; la necessitat de promoure una política de permanència més que de temporalitat, i per tant de no contractar en funció de la primera oferta/contracte de treball sinó tenint en compte la contractabilitat més a llarg termini; la importància de preveure i afavorir l’arribada de la família de les persones immigrades, en comptes de limitar-la, etc. Així mateix, el Fòrum va posar de manifest la importància de la transversalitat i transferència de coneixements entre els nivells acadèmic, administratiu i cívic-associatiu, i la necessitat de millorar les estructures que permetin aquesta relació directa i permanent a Catalunya en el futur.

 

Clica aquí per accedir a notícies de premsa relacionades amb el fòrum.

 

 

 

 

 

 

 

 

Grup de Recerca Sobre Migracions. Dep. de Geografia. Facultat de Lletres. 08193 Bellaterra. gr.recerca.migracions@uab.es - http://geografia.uab.es/migracions/