Publicacions
 
 
 
 
 
.... Publicacions  
 
Algunes publicacions vinculades a GRM:

 

 

Entre altres publicacions vinculades a GRM-UAB, l'any 2020-2021 s'han publicat a revistes amb accès obert i gratuït els següents artícles fruit del projecte de recerca "HAMLETS. Immigració i desenvolupament sostenible a micropobles":

*Morén-Alegret, R.; Milazzo, J.; Romagosa, F.; Kallis, G. (2021) "‘Cosmovillagers’ as Sustainable Rural Development Actors in Mountain Hamlets? International Immigrant Entrepreneurs’ Perceptions of Sustainability in the Lleida Pyrenees (Catalonia, Spain)", European Countryside, 13 (2), pp. 267-296 (vegeu: https://sciendo.com/article/10.2478/euco-2021-0018).

*Mendoza, C.; Morén-Alegret, R. & McAreavey, R. (2020), “(Lifestyle) immigrant entrepreneurs in Spanish small villages: Rethinking international immigration in rural Alt Empordà, Catalonia”, BELGEO. Belgian Journal of Geography, 2020, nº 1 (vegeu: https://journals.openedition.org/belgeo/44107).

*Romagosa, F.; Mendoza, C.; Mojica, L. & Morén-Alegret, R. (2020), “Inmigración internacional y turismo en espacios rurales. El caso de los 'micropueblos' de Cataluña”. Cuadernos de Turismo, 46, pp. 319-347 (vegeu: https://revistas.um.es/turismo/article/view/451861/296221).

*Mendoza, C.; Morén-Alegret, R. & McAreavey, R. (2020), “Emprendimiento e inmigración internacional en áreas rurales de España”, Investigaciones Geográficas (Instituto de Geografía de la UNAM), DOI: dx.doi.org/10.14350/rig.60172 (vegeu: http://www.investigacionesgeograficas.unam.mx/index.php/rig/article/view/60172/54161).

El projecte de recerca HAMLETS (2017-2020), ha estat realitzat principalment des de la UAB, dirigit per Ricard Morén-Alegret i finançat pel Programa RecerCaixa, una iniciativa de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) i la Fundació ‘la Caixa’. En aquest projecte van colaborar vàries organitzacions municipals, incloent l'Associació de Micropobles de Catalunya i l'Asociación Española de Municipios de Montaña (EsMontañas).

**************

Al segon semestre de 2019 l'editorial acadèmica Palgrave Macmillan ha publicat un nou llibre vinculat a GRM que es titula "International Immigration, Integration and Sustainability in Small Towns and Villages. Socio-Territorial Challenges in Rural and Semi-Rural Europe" i que ha estat escrit per Ricard Morén-Alegret (UAB) i Dawid Wladyka (UTRGV). Aquest llibre ofereix una aproximació a la situació migratòria general d'Europa, parant especial atenció als diversos (relativament) petits asentaments de població humana (petites ciutats i pobles), així com tenint en compte el context mundial i els debats sobre el desenvolupament sostenible. A més, el llibre presenta originals resultats de recerca fruit de treballs de camp realitzats al llarg de varis anys en àrees rurals i petites ciutats de França, Anglaterra (Regne Unit), Portugal i Espanya. Aquest llibre està disponible tant imprès en paper com en format e-book. Vegeu: https://www.palgrave.com/gp/book/9781137586209#aboutBook

 

PUBLICACIONS PEL PERÍODE 2015-2018:

* MORÉN-ALEGRET, R.; FATORIC, S.; WLADYKA, D.; MAS, A.; FONSECA, M.L. (2018) Challenges in achieving sustainability in Iberian rural areas and small towns: Exploring immigrant stakeholders’ perceptions in Alentejo, Portugal, and Empordà, Spain, Journal of Rural Studies, 64, pp. 253-266, DOI: 10.1016/j.jrurstud.2018.05.005

* MORÉN-ALEGRET, R.; WLADYKA, D.; OWEN, D. (2018) “Immigrants’ Integration Challenges and Sustainability in Stratford-upon-Avon. Perceptions and Experiences from a ‘Global’ Small Town in Nationalistic Times”, In S. KORDEL et al. (eds.) Processes of Immigration in Rural Europe, Cambridge Scholars Publishing, UK, pp. 46-80.

* WLADYKA, D. & MORÉN-ALEGRET, R. (2017) “A sustainable touristic place in times of crisis? The case of Empuriabrava – a superdiverse Mediterranean resort”, In Handbook of Sustainability and Social Science Research, Berlin: Springer (World Sustainability Series).

* FATORIC, S.; MORÉN-ALEGRET, R.; NIVEN, R.J.; TAN, G. (2017) "Living with climate change risks: stakeholders’ employment and coastal relocation in mediterranean climate regions of Australia and Spain", Environment Systems and Decisions, 37, pp. 276-288.

* MORÉN-ALEGRET, R.; MAS-PALACIOS, A.; WLADYKA, D. (2016) “Inter-Group Perceptions and Representations in two Barcelona Neighbourhoods: Poble Sec and Sagrada Família Compared”, In F. Pastore & I. Ponzo (eds.) Inter-group Relations and Migrant Integration in European Cities. Changing Neighbourhoods, Berlin: Springer / IMISCOE Research Series. Open access: http://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-319-23096-2

* FATORIC, S.; MORÉN-ALEGRET, R.; ZOGRAFOS, C. (2015) “Case Study 8.1 Spanish Coastal Natural Protected Areas: Ebro Delta and Empordà Wetlands” In Rosenzweig C., W. Solecki, P. Romero-Lankao, S. Mehrotra, S. Dhakal, T. Bowman, and S. Ali Ibrahim (eds.) Climate Change and Cities. ARC3.2. New York, Columbia University, USA: Urban Climate Change Research Network, pp. 323 – 327.
(https://unfccc.int/files/parties_observers/submissions_from_observers/application/pdf/787.pdf).

* WLADYKA, D.; MORÉN-ALEGRET, R. (2015) "Chinese Immigrants in the Sagrada Familia Neighbourhood of Barcelona, Spain: Their Socioeconomic Viability and Identity", In R. Iredale & F. Guo (eds.) Handbook of Chinese Migration. Identity and Wellbeing, Cheltenham, UK / Northampton, US: Edward Elgar Publishing.

*************

PUBLICACIONS PERÍODE Setembre 2009 - Abril 2014 (període del SGR2009-728):

*Baby-Collin, V.; Brassamin, L.
«Prendre place: les Boliviens sur les marchés itinérants de Buenos Aires»
Revue européenne des Migrations internationales, n° 28(3), p. 127-149. 2012.

*Baby-Collin, V.;
«Les enjeux contemporains des migrations internationales en Amérique du Nord.»
in Giband, D. (dir.) L'Amérique du nord au XXI siècle, enjeux, défis, perspectives, Paris: Ellipses, p. 23-42. 2012.

*Baby-Collin, V.; Sassone, S.
«La mundialización de la devoción a la Virgen de Urkupiña: religiosidad, fiestas populares y territorios urbanos de migrantes bolivianos»
in S. Santarelli; M. Campos (dir.) Territorios culturales y prácticas religiosas: nuevos escenarios en América Latina. Editorial de la Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, Argentina, pp. 303-335. 2012.

*Baby-Collin, V.; Mercier, D.,
«Introduction»
in V. Baby-Collin; D. Mercier (dir.), Le Mexique dans les migrations internationales, Paris: Cité Nationale de l'Histoire de l'Immigration. 2012.

*Bassols, M.; Mendoza, C. (editors)
Gobernanza. Teoría y prácticas colectivas
Barcelona: Anthropos & UAM-Iztapalapa. 272 pp. 2011

*Bledsoe, H.C.; P. Sow
“Back to Africa: Second Chances for the Children of West African Immigrants” (second version)
in Oso, L.; Ribas Mateos, N. (eds.) The International Handbook on Gender, Migration and Transnationalism. Global and Development Perspectives, Universidade da Coruña, Spain. 2013.

*Bledsoe C.; P. Sow
"Family reunification Ideals and the Practice of Transnational reproductive Life among Africans in Europe"
In Browner H.C & C. F. Sargent (eds.) Reproduction, Globalization and the State: New Theoretical and Ethnographic Perspectives. Durham & London: Duke University Press. 175-191. 2011.

*Bledsoe, H. C.; P. Sow
Back to Africa: Second chances for the children of West African Immigrants
Journal of Marriage and Family , 73: 747–762. 2011.

*Bruquetas, M.; Garcés, B.; Morén-Alegret, R.; Penninx, R. & Ruiz, E.
"The Case of Spain"
in G. Zincone, M. Borkert & R. Penninx (Eds.), Migration Policymaking in Europe; The dynamics of Actors and Contexts in Past and Present (pp. 291-326). Amsterdam (Holanda): Amsterdam University Press. 2011

*Fatorić, S., Morén-Alegret, R.; Kasimis, C.
Exploring climate change effects in Euro-Mediterranean protected coastal wetlands: the cases of Aiguamolls de l’Empordà, Spain and Kotychi-Strofylia, Greece
International Journal of Sustainable Development & World Ecology, 2014. DOI: 10.1080/13504509.2014.888377
Impact Factor: 1.213 (JCR2012)

*Fatorić, S., Morén-Alegret, R.
Integrating local knowledge and perception for assessing vulnerability to climate change in economically dynamic coastal areas: the case of natural protected area Aiguamolls de l'Empordà
Ocean and Coastal Management 85 (A), 90-102. 2013.
Impact Factor: 1.597. (JCR2012)
               
*Fatorić, S., Chelleri, L.
Vulnerability to the effects of climate change and adaptation: the case of the Spanish Ebro Delta
Ocean and Coastal Management 60, 1-10. 2012.
Impact Factor: 1.597 (JCR2012)

*Grau Rebollo, J., Rodríguez García, D., Valenzuela García, H. (eds.)
Parentescos: modelos culturales de reproducción. Barcelona: PPU. ISBN: 978-84-477-1125-3. 2011

*Jarrín Morán, A.; Rodríguez García, D.; de Lucas, J.
Los Centros de Internamiento para Extranjeros en España: una evaluación crítica
Revista CIDOB d’Afers Internacionals, 99: 201-220. ISSN 1133-6595, e-ISSN 2013-035X. 2012

*Jarrín Morán, A.; Rodríguez García, D.; de Lucas, J.
Los centros de internamiento de extranjeros en España: Origen, funcionamiento e implicaciones jurídico-sociales
Documentos CIDOB Migraciones, 26. Barcelona: CIDOB. ISSN: 1697-7734, e-ISSN: 1697-8145. 2012

*Joly, D.
“‘Race’, ethnicity and religion: emerging policies in Britain”
Patterns of Prejudice, 46 (5), pp. 467-485. 2012.
Impact Factor 0.186 (JCR2012)

*Joly, D.
"‘Les théâtres de l’action: femmes, Islam et politique en France et en Grande-Bretagne’"
Revue Hommes et Migrations (dossier especial ‘Feministes et musulmanes’ coordinat per D. Joly i K. Wadia), nº 1299. Setembre-octubre 2012.

*Joly, D.
“Les musulmans dans la société britannique”
Revue Hommes et Migrations (dossier especial ‘Feministes et musulmanes’ coordinat per D. Joly i K. Wadia), nº1299. Setembre-octubre 2012.

*Joly, D.
“La construcción de la multiculturalidad a partir del conflicto en el Reino Unido”
in Cachón, L. (dir.) Inmigración y conflictos en Europa. Aprender para una major convicencia, Barcelona: Hacer. 2011.

*Marmer, E.; P. Sow
African History Teaching in Contemporary German Textbooks: From Biased Knowledge to Duty of Remembrance
Yesterday and Today, 10: 49-76. 2013.

*Marmer, E.; D. Marmer; L. Hitoni; P. Sow
Racism in German Schools and the Image of Africa in German Textbooks
International Journal of Diversity in Organizations, Communities and Nations, Volume 10: 1-14. 2010.

*Medda-Windischer, R.; Danson, M.; Morén-Alegret, R.; Gaye, M.
Social Mobility and Migration
Migration Letters, 9 (3), 193-199. 2012

* Mendoza, C.; Morén-Alegret, R.
" Exploring methods and techniques for the analysis of senses of place and migration"
Progress in Human Geography, 37(6) 762–785. 2013.
Impact factor 4,489 (2/72 in Geography, JCR2012).

*Mendoza, C.; Bada, X.
Estrategias organizativas y prácticas cívicas binacionales de los clubes de oriundos y federaciones mexicanos en Chicago: Una perspectiva transnacional desde el “lugar”
Migraciones Internacionales, 7 (1), 35-67. 2013.

*Mendoza, C.
Explaining urban migration from Mexico City to the U.S.: Social networks and territorial attachments
International Migration, 2013. DOI: 10.1111/imig.12050
[Impact Factor: 0.865, JCR 2012: 16/23 (Demography)]

*Mendoza, C.
"Beyond sex tourism: Gay tourists and male sex workers in Puerto Vallarta (Western Mexico)"
International Journal of Tourism Research, 15, 122-137. 2013

*Mendoza, C.
La migration féminine dans le cadre du changement du modèle migratoire Mexique – Etats-Unis à partir de quatre enquêtes mexicaines réalisées dans les années quatre-vingt-dix
In N. Ribas-Mateos and V. Manry (Eds.) Mobilités au féminin: Nouvelles formes de penser les migrations globales. Paris: Karthala. 2013

* Mendoza, C.
Mapas mentales, sentido de lugar y procesos migratorios: La comunidad mexicana en Albuquerque (Nuevo México)
Cuadernos de Geografía. Revista Colombiana de Geografía, 21 (2), 29-43. 2012

* Mendoza, C.; Bartolo, D.
Lugar, sentido de lugar y procesos migratorios: Migración internacional desde la periferia de la Ciudad de México.
Documents d´Anàlisi Geogràfica, 58 (1), 51-77. 2012

*Mendoza, C.
Introducción. La geografía y el enfoque socioeconómico.
Geografía Económica y Social: Actores, Instituciones y Procesos Globales. Mexico City: Siglo XXI Editores & UAM-Iztapalapa. 387 pp. 2012

*Mendoza, C.
La migración nos ayuda a salir adelante: Una mirada geográfica a la migración transnacional en Valle de Chalco-Solidaridad (Estado de México)
Geografía Económica y Social: Actores, Instituciones y Procesos Globales. Mexico City: Siglo XXI Editores & UAM-Iztapalapa. 387 pp. 2012

*Mendoza, C.
Migración, gobernanza y gobernabilidad: Reflexiones en torno a la escala, el lugar y los espacios de los migrantes en la esfera política
Gobernanza. Teoría y prácticas colectivas. Barcelona: Anthropos & UAM-Iztapalapa. 272 pp. 2011

*Mendoza, C.
Migración transnacional, lugar y sentido de pertenencia en Valle de Chalco-Solidaridad (Estado de México)
Revista Electrónica de Psicología Iztacala, 14 (2), 334-360. 2011

*Mendoza, C.; Ortiz, A.
Reconstruint identitats i noves quotidianitats: El cas d´un grup de dones espanyoles a la ciutat de Mèxic
Papers. Revista de Sociologia, 95 (2), 301-320. 2010

*Mendoza, C.
Geografía de la Población: Cuantitativos versus teóricos
Revista Colombiana de Geografìa, 19, 7-24. 2010.

*Mendoza, C.
Inmigración Africana en la Península Ibérica
Inmigración Laboral Africana en la Península Ibérica. Mexico City: Miguel Ángel Porrúa & UAM-Iztapalapa. 315 pp. 2009

*Mendoza, C.
La emergencia de la migración internacional en la periferia empobrecida de la ciudad de México: Valle de Chalco-Solidaridad
Migraciones Internacionales, 5 (2), 5-37. 2009

*Mendoza, C.
Geografía de la población
In D. Hiernaux (Ed.) Geografía. Tomo VIII de Cosmos, Enciclopedia de las ciencias y la tecnología en México, Mexico City: UAM-Iztapalapa, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología & Instituto de Ciencias y Tecnologías del Distrito Federal, 105-116. 2011

* Mendoza, C.
Más allá de las remesas: Los migrantes internacionales como agentes de desarrollo (local)
In R. Rosales Ortega and P. Chauca Malasques (Eds.) Desarrollo local: Teorías, políticas y experiencias. Madrid: Plaza y Janés, & UAM-Iztapalapa, 71-98. 2010

*Mendoza, C.
La geografía de la la población mexicana: La sociodemografía espacial ante los nuevos giros teóricos de la geografía humana
In D. Hiernaux (Ed.) Construyendo la Geografía Humana: Trayectorias mexicanas. Barcelona: Anthropos & UAM-Iztapalapa, 152-170. 2010

* Mendoza, C.
Los destinos del Norte: El turismo residencial en Tijuana-Rosarito-Ensenada y Puerto Peñasco
In D. Hiernaux (Ed.)Las segundas residencias en México: Un balance. Madrid: Plaza y Janés & Universidad del Caribe, 119-144. 2010

*Mendoza, C.
Espace frontalière et articulation d´espaces sociaux transnationaux entre Mexique et États-Unis
In V. Baby-Collins, G. Cortez, L. Faret and H. Guetat-Bernard (Eds.) Migrants des Sud: Acteurs, trajectoires, et territoires des mobilités internationales. Toulouse: IRD Éditions, Presses du Midi & Presses du Languedoc, 35-57. 2009

*Mendoza, C.
Transnationale soziale Räume, Orte und Grenzen: Notizen für eine Reflexion
In E. Tuider, H. Wienold and T. Bewernitz (Eds.) Dollares und Traüme: Migration, Arbeit und Geschlecht in Mexico im 21. Jahrhundert. Münster: Verlag Westälisches Dampfboot, 81-92. 2009

*Mendoza, C.
"La migración internacional México-Estados Unidos en los noventa: ¿Cambio o persistencia de los patrones migratorios"
In J. Santibáñez and M. Á. Castillo (eds.) Memorias del Seminario Permanente sobre Migración Internacional: Nuevas Tendencias y Nuevos Desafíos de la Migración Internacional. Volumen III. Mexico City: El Colegio de México/El Colegio de la Frontera Norte/SOMEDE. 2009

* Miguel Luken, V. de, Rodríguez García, D., Solana Solana, M., Pascual de Sans, A.
La Població immigrada a Catalunya: consideracions sobre les seves condicions d'assentament i integració a partir de les dades de l'ENI 2007.
Barcelona: Institut d’Estudis Catalans. ISBN: 978-84-9965-115-6. 2012

* Miguel Luken, V.; Solana, M.; Pascual de Sans, À.
La trayectoria migratoria internacional de la población inmigrada en España: la incidencia de las redes familiares y otras características sociodemográficas
Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y ciencias sociales, vol. XV, n. 357. ISSN 1138-9788.
Impact Factor: 0,115 (JCR2012)

*Milazzo, J.
Migrations d'hier, circulations internationales d'aujourd'hui :la mise en valeur agricole de la Plaine Orientale corse au travers des dynamiques migratoires (Maroc-Corse)
Études Corses, vol. 75, pp. 179-202.

*Morén-Alegret, R.
"Perception of individual-level benefits for mobile workers and migrants within the EU: the need for (a) common sense (of place)"
In Thode, E. (coord.) Harnessing European Labour Mobility, Gütersloh (Alemanya): Bertelsmann Stiftung. 2014.

*Morén-Alegret, R.; Mas, A.; Wladyka, D.
Concordia Discors’ Barcelona Final Report
in Pastore, F. (ed.) Concordia Discors website (Comissió Europea, DG-V), pp. 1-114, octubre 2012:http://www.concordiadiscors.eu/assets/Barcelona-final-report.pdf

*Morén-Alegret, R.
When Love Comes to Town (and When It Is Missing). Foreign Immigrants and Couple Formation Processes in Spain
In Heikkilä, E.; Yeoh, B. (eds.) International Marriages in the Time of Globalization, New York: Nova Science Publishers, Ltd. 2011

*Morén-Alegret, R.
Procesos de integración de la inmigración extranjera en pequeñas ciudades de España. Presentación del video documental “Iberiana”
Polígonos. Revista de Geografía, 20. 205-216. 2010

* Morén-Alegret, R. (dir).
"Iberiana. Procesos de integración de inmigrantes en cinco pequeñas ciudades de la España peninsular”
http://geografia.uab.es/migracions/cat/index.htm, 2010 (Vídeo Documental de divulgación científica)

*Morén-Alegret, R.
La integración de la inmigración internacional en pequeñas ciudades y áreas rurales”
In C. Montoro et al. (eds.) La inmigración internacional: motor de cambios sociodemográficos y territoriales, Pamplona: EUNSA, pp. 325-332. 2009

*Ortiz, A. (coord.); Badia, A.; Cebollada, A.; Mendizàbal, E.; Solana, M.; Vera, A.
Visions geogràfiques del món
Bellaterra, Servei de Publicacions de la UAB, Col.lecció Materials, 222. ISBN: 978-84-490-2828-1. 2011

* Rodríguez García, D.; Solana Solana, M., de Miguel Luken, V., Pascual de Sans, À.
La integración de la población inmigrada en cataluña: un análisis a partir de la encuesta nacional de inmigrantes de 2007, y una aproximación al impacto posterior de la crisis económica
Biblio 3W  Revista Bibliográfica De Geografía Y Ciencias Sociales , Vol. XVIII, nº 1040. ISSN: 1138-9796.

*Rodríguez García, D.
Considérations théoricométhodologiques autour de la mixité
Enfances, Familles, Générations, 17: 41-58 (num. spécial "Mixité conjugale et définition de soi: regards croisés"). 2012

*Rodríguez García, D.
Inmigración en Catalunya: E Pluribus Unum (Premio Aposta 2011)
UAB-Divulga, Revista de Divulgación Científica, 04/2012, ISSN 2014-6388 (publicado en castellano, catalán e inglés). 2012

*Rodríguez García, D.
Introducción: Presentación del Forum
in Fòrum sobre la gestió de la immigració i la diversitat al Quebec i al Canadà. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Benestar Social i Família, Direcció General per a la Immigració. Col·lecció Ciutadania i Immigració, número 7, pp. 9-30. 2011

* Rodríguez García, D.
Parentesco transnacional: intersecciones entre las teorías sobre migración y el ámbito procreativo
in Fons, V., Piella, A., Valdés, M. (eds.) Procreación, crianza y género. Aproximaciones antropológicas a la parentalidad, Barcelona: PPU, pp. 119-140. ISBN: 978-8444711079. 2010

* Rodríguez García, D. Beyond Assimilation and Multiculturalism: A Critical Review of the Debate on Managing Diversity
Journal of International Migration and Integration, 11(3): 251-271. 2010

*Rodríguez García, D.
Retos y tendencias en la gestión de la inmigración y la diversidad en clave transatlántica
Documentos CIDOB Migraciones, 21. Barcelona: Fundación CIDOB. ISSN: 1697-7734. 2010

* Rosales Ortega, R.; Brenner, L.; Mendoza, C. (editors)
Geografía Económica y Social: Actores, Instituciones y Procesos Globales. Mexico City: Siglo XXI Editores & UAM-Iztapalapa. 387 pp. 2012

*Solana, M.; Miguel Luken, V. de, Rodríguez García, D., Pascual de Sans, A.
Conocimiento de las lenguas oficiales entre inmigrantes extranjeros en Cataluña, e implicaciones sobre su integración social
Migraciones, 32: 103-128. 2012

*Pascual de Sans, A.; Solana, M.
Técnicas cualitativas en los estudios de población
In Pujada Rúbies, I. et al. (eds), Población y espacios urbanos, Barcelona, editat per Departament de Geografia de la UB i Grupo de Población de l'AGE, pp. 837-844. http://www.ub.edu/congreso_poblacion/docs/actas.pdf. ISBN: 978-84-694-2666-1. 2011

*Scheffran, J.; Marmer, E.; Sow, P.
Migration as a contribution to resilience and innovation in climate adaptation: Social networks and co-development in Northwest Africa
Applied Geography, Vol. 33, Pp. 119–127, Abril 2012.
Impact Factor: 3,082 (JCR2012)

*Solana, M.
“Rural Gentrification in Catalonia, Spain? A Case Study of Migration, Social Change and Conflicts in the Empordanet area
Geoforum, 41(3), pp. 508-517. ISSN 016-7185. 2010
Impact factor: 2,425 (JCR2012)

* Solana, M.
Nuevas dinámicas migratorias y recomposición demográfica en las áreas rurales: el caso del Baix Empordà (Girona)
In Lorenzo López Trigal et al (coords), Envejecimiento, despoblación y territorio. Un análisis sobre la población española, Actas del XI Congreso del Grupo de Población de la Asociación de Geógrafos Españoles, Universidad de León, León, 289-302. 2009.

*Solé, A.; Guirado, C.; Solana, M.
Nueva dinámica demográfica y migratoria en el pirineo catalán. migración y mercado de trabajo
AGER Revista de Estudios sobre Despoblación y Desarrollo Rural, 12, pp.1-40. ISSN 1578-7168. DOI: 10.4422/ager.2011.02. 2011

*Sow, P.; S. Adaawen; J. Scheffran.
Migration, Social Demands and Environmental Changes Amongst the Frafra of Northern Ghana and Biali in Northern Benin
Sustainability, 6 (1): 375-398. 2014.

* Sow, P.
“La diaspora comunica, o cómo hacer el codesarrollo mediante el teléfono móvil y el email. Ejemplos de los senegaleses en Catalunya”
In: Garreta, J. & X. Guillem (eds.) Migraciones y Desarrollo. El codesarrollo: del discurso a la práctica, Barcelona: Anthropos, pp. 151-182. 2010.

*Sow P. and R.L. Alissoutin.
ICT and co-development in Senegal and Catalonia
In: Fernandez-Ardevol, M. and Ros, A. (eds.): Communication and Technologies in Latin America and Africa: A multidisciplinary perspective. IN3 Spain. 319-342, 2009. http://in3.uoc.edu/web/IN3/communication-technologies-in-latin-america-and-africa/. ISBN 978-84-692-8402-5.

*Wladyka, D. & Morén-Alegret, R.
Polish immigration in Barcelona: The Sagrada Familia neighbourhood as an arena for interaction.
International Migration, 52 (1), 146–164. 2014.
[Impact Factor: 0.865, JCR 2012: 16/23 (Demography)]

 

* * * * * * * * *

 

2001-2008:

- Artal, C.; Pascual de Sans, À.; Solana Solana, M. (2007), Trajectòries migratòries de la població estrangera a Catalunya. Les poblacions marroquina, equatoriana i pakistanesa. (publicació electrònica, ISBN: 978-84-690-6802-1 –versió catalana-; 978-84-690-7846-4 –versió castellana-).

- Bledsoe, C.; Houle, R.; Sow P. (2007) “High Fertility Gambians in Low Fertility Spain: The Dynamics of Child Accumulation across Transnational Space”. Demographic Research Review, Volume 16, Article 12, pp. 375-412.  

- Bruquetas, M.; Garcés, B.; Morén Alegret, R.; Ruiz, E.; Penninx, R. (2008) "Immigration and integration policymaking in Spain". IMISCOE working paper nº21.   http://www.imiscoe.org/publications/workingpapers/index.html

- Cardelús, J.; Pascual de Sans, À.; Solana Solana, M. (2003), 'Opcions individuals i pautes col.lectives: mobilitat i poblament a Espanya a la segona meitat del segle XX' a Documents d’Anàlisi Geogràfica, 42, pp.37-70

- Espinet, F. (2007) “Viatges de catalans al món arabomusulmà o Catalans en terra de moros”, HMiC. Història Moderna i Contemporània, V, pp. 109-193.

- Espinet, F. (2007) “El genocidi dels armenis”, HMiC. Història Moderna i Contemporània, VI, pp. 212-267, 2008.

- Essomba, M.A. (Coord.); Casals, M.; Casas, M.; Dominguez, V.; Garcia, P.; Iglesias, E.; Latorre, S.; Mota Moya, P. (2008). Adolescents immigrats a Catalunya i construcció de la identitat cultural. Trajectòries de vida i processos d’inclusió a Recerca i immigració. Col·lecció ciutadania i immigració nº 1. Secretaria per la immigració Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya.

- Ferrer-Gallardo, X. (2007). Border acrobatics between the European Union and Africa. The management of sealed-off permeability on the borders of Ceuta and Melilla. In E. Brunet-Jailly (Ed.), Borderlands: Comparing border security in North America and Europe (pp. 75-96). Ottawa: University of Ottawa Press.

- Ferrer-Gallardo, X. (2008), The Spanish-Moroccan border complex: Processes of geopolitical, functional and symbolic rebordering, Political Geography, 27, 301-321. Clica aquí per accedir a l'article.

- Ferrer Gallardo, Xavier (2008), Acrobacias fronterizas en Ceuta y Melilla: Explorando la gestión de los perímetros terrestres de la Unión Europea en el continente africano. Documents d’Anàlisi Geogràfica, 51, pp. 129-149.

- Hugo, G.; Morén-Alegret, R. (2008) “International Migration to Non-Metropolitan Areas of High Income Countries: Editorial Introduction”. Population, Space and Place, 14 (6), 473-477.

- Malmusi, D., Jansà, J.M., Mota-Moya, P. Alonso, E. (2006) Estudio Delphi para el consenso sobre definiciones y variables para caracterizar los immigrantes extranjeros. Gaceta Sanitaria 2006; 20: 28.

- Mendoza, C. (2001) 'Cultural dimensions of African immigrants in Iberian labour markets: a comparative approach' a R. King (ed), The Mediterranean passage, Liverpool: Liverpool University Press.

- Mendoza, C. (2001) “Sociodemografía de la región fronteriza México-Estados Unidos: Tendencias recientes”. Papeles de Población, 30, 31-64.

- Mendoza, C. (2001) “Migración y marginalidad social en la ciudad de Tijuana en 1990: un análisis por AGEB”. Carta Económica Regional, 76, 21-29.

-Mendoza, C. (2002) “Dinámicas migratorias en el Occidente de México (1995-2000)”. Carta Económica Regional, 81-82, 15-30.

- Mendoza, C. (2003) “Aspectos territoriales de la migración de michoacanos a los Estados Unidos en la década de los noventa” en Gustavo López (compilador) Diáspora Michoacana. Zamora: El Colegio de Michoacán y Gobierno del Estado de Michoacán, 91-112.

- Mendoza, C. (2003) Labour Immigration in Southern Europe: African Employment in Iberian Labour Markets. Aldershot: Ashgate.

- Mendoza, C. (2004) "Circuitos y espacios transnacionales en la migración entre México-Estados Unidos: Aportes de una encuesta de flujos". Migraciones Internacionales, vol. 2, núm. 3, 83-109.

- Mendoza, C. (2005) “Sociodemografía y migración transnacional México-Estados Unidos”. Papers de Demografia, 261.

- Mendoza, C. (2005) "Movilidad y migración en la región fronteriza México-Estados Unidos: Un análisis binacional a partir de los datos del Censo de Población de 2000" en Hudilu Rodríguez, Juan Carlos Morales y Lucrecia Morales (compiladores) Las Fronteras de América Latina: Dinámica, Procesos y Elementos para su Análisis. Maracaibo, Venezuela: Gobernación del estado de Zulia, Acervo histórico del estado de Zulia, 80-108.

- Mendoza, C. (2005) "La otra frontera: Inmigración africana y sector agrícola en España" en Jorge Santibáñez y Manuel Ángel Castillo (compiladores) Seminario Permanente sobre Migración Internacional. El Colegio de la Frontera Norte, El Colegio de México y Sociedad Mexicana de Demografía. Nuevas Tendencias y Nuevos Desafíos. Vol I. Ciudad de México: COLMEX, COLEF y SOMEDE, 245-268.

- Mendoza, C. (2006) “Geografía de la población” en Daniel Hiernaux y Alicia Lindón (compiladores) Tratado de Geografía Humana. Ciudad de México: Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa/Anthropos, 147-169..

- Mendoza, C. y A. Ortiz (2006) “Hacer las Américas: Migrantes españoles de alta calificación en la ciudad de México”. Documents d´Anàlisi Geogràfica, 47, 93-116.

- Mendoza, C. (2006) “Transnational spaces through local places: Mexican immigrants in Albuquerque (New Mexico). Journal of Anthropological Research, 62 (4), 539-562

- Mendoza, C. (2006) “Remittances in Mexico”. Voices, 76, julio-septiembre, 65-70.

- Mendoza, C. (2007) “Beyond border crossing and soulless places: The role of Mexico’s northern border cities in the construction of transnational social spaces” en Edward Ashbee y Helene Balslev Clausen y Carl Pedersen (compiladores) The Politics, Economics, and Culture of Mexican-US Migration: Both Sides of the Border. Londres: Palgrave Macmillan, 149-162.

- Mendoza, C. (2007) "¿Nuevos patrones de migración México-Estados Unidos?" en Agustín Escobar Latapí (coordinador) Nación, Estado, Comunidad: Consolidación y Emergencia en la Emigración Mexicana. Ciudad de México: CIESAS, Ed. Antropofagia, 53-73.

- Mendoza, C. (2007) “El espacio fronterizo en la articulación de espacios sociales transnacionales”. Papeles de Población, 53, 103-136.

- Mendoza, C. y A. Ortiz (2008) “Espacio vivido y prácticas cotidianas de españoles/as en la Ciudad de México”. Revista Iztapalapa, 64-65, 165-186.

- Mendoza, C. y A. Ortiz Guitart (2008) “Spanish professionals in Mexico City: Narratives on work and labour markets”. Migracijske I etnicke teme, 24 (4), 323-340..

- Mendoza, C. y J. Loucky (2008) “Recent trends in Mexico-US Border Demographics” en James Loucky y Don Alper (compiladores) Transboundary Policy Challenges in the Pacific Border Regions of North America. Calgary, Alberta: University of Calgary Press, 39-61.

- Mendoza, C. (2008) “Sociodemografía y migración transnacional: Aportes para una reflexión teórica” en Dídimo Castillo (compilador) Dinámica Demográfica, Migraciones y Cambio Social: Actas del XXIV Congreso Latinoamericano de Sociología. Ciudad de México: UNAM y Ed. Porrúa.

- Mendoza, C. (2008) “Migración en el Occidente de México: Tendencias recientes” en Jesús Arroyo (compilador) La Población en el Occidente de México. Guadalajara: Universidad de Guadalajara, Programa para México en la Universidad de California en Los Ángeles, Consorcio para la Investigación sobre México y Juan Pablo Editores.

- Mendoza, C. (2008) “El espacio fronterizo en la articulación de espacios sociales transnacionales: Una reflexión teórica y unos apuntos empíricos” en Daniel HIernaux y Margarita Zárate (compiladores) Espacios Transnacionales. Ciudad de México: UAM-Iztapalapa y Ed. Porrúa.

- Mendoza, C. y A. Ortiz (2008) “Spanish skilled migration to Mexico City: TNC transferees and migrants in the middle”. Scientific Annals of the University “Alexandru Ian Cuza”, Iasi.

Mendoza, C. (2008) (coordinador) Tras las huellas de Milton Santos. Una mirada latinoamericana a la geografía humana contemporánea, Anthropos y Universidad Autónoma Metropolitana (también autor de los capítulos “Introduccion: Reflexiones en torno a la aportación de Milton Santos al pensamiento geográfico” y “La viudez del espacio en los estudios sobre transnacionalismo).

- De Miguel, V. (2002). 'Aproximación a la geografía familiar de la emigración andaluza al resto de España en el siglo XX'. Boletín de la Asociación de Demografía Histórica, XX, I, pp.81-120.

- De Miguel, V. (2007) Estructuras de las redes familiares en Andalucía y endogamia territorial , Sevilla: IEA.

- De Miguel, V.; Solana, M.; Pascual de Sans, À. (2007) Redes sociales de apoyo. La inserción de la población extranjera. Bilbao: BBVA.

- De Miguel, V.; Carvajal Gutiérrez, C. (2007) "Percepción de la inmigración y relaciones de amistad con los extranjeros en los institutos", Revista Migraciones, 22, 147-190.

- Morén-Alegret, R. (2001) 'Tuning the Channels: Local Government Policies and Immigrants' Participation in Barcelona', a A Rogers and J Tillie (eds.) Multicultural Policies and Modes of Citizenship in European Cities, Aldershot: Ashgate, pp. 61-84.

- Morén-Alegret, R. (2001), 'African Movements in Lisbon' a R. King (ed), The Mediterranean passage. Migration and New Cultural Encounters in Southern Europe, Liverpool: Liverpool University Press, pp. 119-145.

- Morén-Alegret, R. (2002), Integration and Resistance. The Relation of Social Organisations, Global Capital, Governments and International Immigration in Spain and Portugal, Aldershot, UK / Burlington, USA: Ashgate Publishers

- Morén-Alegret, R. (2002) 'Gobierno local e inmigración extranjera. Aproximación a los casos de Barcelona y Lisboa durante los años 90', 11, Migraciones, pp.25-81

- Morén-Alegret, R.; Solana Solana, M. (2004) "Foreign immigration in Spanish rural areas and small towns: current situation and perspectives", 77, Finisterra. Revista Portuguesa de Geografia, pp. 21-38

- Morén-Alegret, R. (2005) “Joining the human towers? Immigration and social organisations in a small town of Southern Catalonia”, Migration. European Journal of International Migration and Ethnic Relations (Berlín, Alemania), 43-45
 
- Morén-Alegret, R. (2005) Lugar, identidad territorial e inmigración extranjera en áreas rurales y pequeñas ciudades de España. Un estudio cualitativo exploratorio. Madrid: Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI), Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, (libro electrónico) Available at: http://extranjeros.mtin.es[...]

- Morén-Alegret, R. (2005) 'Immigrants and Immigration Policy-Making. The Case of Spain' in IMISCOE Network of Excellence's Working papers, nº10, , http://www.imiscoe.org/publications/workingpapers/index.html

- Morén-Alegret, R. (2005) 'Joining the Human Towers? Immigration and social Organisations in a Small town in Southern Catalonia' , Migration, European Journal of International Migration and Ethnic Relations, 43-45, pp. 97-123.

- Morén-Alegret, R.; Solana, A.M. (2006) 'La immigració en àrees rurals i petites ciutats d´Espanya. Un estat de la qüestió', Documents d´Anàlisi Geogràfica, 47, p. 141-155.

- Morén-Alegret, R. (2006) “Foreign Immigrants’ Integration in Spain”, Canadian Diversity / Diversité Canadiene, 5: 1, pp.80-85
 
- Morén-Alegret, R.; Solana Solana, M. (2006) “La immigració en àrees rurals i petites ciutats d’Espanya. Un estat de la qüestió”, a Documents d’Anàlisi Geogràfica, 47, p.141-155. 

- Morén-Alegret, R. (2007) “Bon cop de mà? Món casteller, immigració estrangera i integració a Catalunya”, Barcelona, Editorial Mediterrània / Fundació Jaume Bofill / Obra Social Caixa Sabadell.

- Morén-Alegret, R. (2008) “Ruralphilia and Urbophobia versus Urbophilia and Ruralphobia? Lessons from Immigrant Integration Processes in Small Towns and Rural Areas in Spain”. Population, Space and Place, 14, (6) 537-552.

- Mota-Moya, P. (2006) De les topografies mèdiques a la geografia de la salut: La relació institucionalitzada entre la geografia i la medicina. Documents d’Anàlisi Geogràfica 47, pp.117-127.

- Mota-Moya, P. (2007) Migration & Health : An ecological approach to foreign immigration health in Catalonia (Spain) a Changing geographies of public health. Universitätsdruckerei Bonn.

- Mota-Moya, P. (2007) La recerca en migracions a Catalunya, 2003-2007. Estudi publicat a la pàgina web de l'Observatori de la immigració a Catalunya: http://www.migracat.cat/document/9b86f4b54d8121a.pdf [febrer 2009].

- Ortiz, A. y C. Mendoza (2007) “Mujeres expatriadas en México: Trabajo, hogar y vida cotidiana”. Migraciones Internacionales, 13, vol. 4 (2), 5-32.

- Ortiz. A. y C. Mendoza (2008) “Vivir en la ciudad de México: Espacio vivido e imaginarios espaciales de un colectivo de alta calificación”. Latin American Research Review, 43 (1), 113-138.

- Østergaard-Nielsen, E. (2003) (Ed.), International Migration and Sending Countries: Perceptions, Policies and Transnational Relations, London: Palgrave.

- Østergaard-Nielsen, E. (2003), 'The politics of migrants’ transnational practices', a International Migration Review, 37 (3): 665-690.

- Østergaard-Nielsen, E. (2003), 'The democratic deficit of diaspora politics: London Cypriots and the Cyprus issue', a Journal of Ethnic and Migration Studies, 29 (4): 683-700.

- Østergaard-Nielsen, E. (2003), 'Denmark’s changing migration policies', a International Journal for Urban and Regional Research, 27 (2): 448—54.

- Østergaard-Nielsen, E. (2002), Transnational Politics: The case of Turks and Kurds in Germany, London: Routledge, pp. 192.

- Østergaard-Nielsen, E. (2002), ‘Working for a solution through Europe: The Kurdish Diaspora and the Transformation of Home’, a Nadje Al-Ali i Khalid Koser (eds) New Approaches to Migration?, Transnational Communities and the Transformation of home, London: Routledge, 186-201.

- Parramon, C. (2000) Similituds i Diferències. La immigració dels anys 60 a l'Hospitalet. L' Hospitalet de Llobregat: CEL'H.

- Parramon, C. (2000) 'La immigració a L'Hospitalet de Llobregat: Similituds i Difèrencies' a Quaderns de l'Institut Catalá d'Antropologia, Vol.13/14, pp.41-68.

- Parramon, C. C. (2001) “Política cultural i migracions. L’Hospitalet de Llobregat: 1960-1980”, en Santacana, C. (coord.) El franquisme al Baix Llobregat, Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, pp.483-505.

- Parramon, C.; Camós, J. (2002) 'The associational movement and popular mobilizations in l'Hospitalet: from the anti-Francoist struggle to democracy, 1960-1980' en A. Smith (ed) Barcelona. Social Protest and Labour Mobilization in the Twentieth Century. London and New York, Routledge.

- Parramon, C. C. (2002) “Las diferencias y las similitudes que no interesan” en González Echevarría, A. i Molina, J.L. (coords.) Abriendo surcos en la tierra. Homenaje a Ramón Valdés. UAB: Publicacions d’Antropologia Cultural, pp.301-325

- Parramon, C. C. (2006) “Les migracions femenines durant el franquisme” en Viatjant vides, creant móns. L’Experiència i l’Obra de la Migració Femenina a Catalunya. Museu d’Història de la Immigració de Catalunya i Museu d’Història de L’Hospitalet, pp.31-39.

- Pascual de Sans, A. (2004), 'Sense of place and migratory histories: Idiotopy and idiotope', a Area, Vol.36(4):348-357.

- Pascual de Sans, A.; Cardelús, J.; Solana Solana, M. (2000), "Recent immigration to Catalonia: character and responses" a R. King et al. (eds) Eldorado or Fortress? Migration in Southern Europe, London, Macmillan, pp. 104-124.

- Pascual de Sans, A. (dir); De Miguel Luken, V.; Morén Alegret, R.; Solana Solana, M. (2002) Població, mobilitat i migracions a Catalunya (Migracions a Catalunya: l'estat de la qüestió), Bellaterra, Servei de Publicacions de la UAB. ISBN 84-6999-9342-9 (publicació electrònica)

- Pascual de Sans, A.; Artal Rodríguez, C.; Solana, M (2006), "Trajectòries migratòries de la población estrangera a Catalunya: les poblacions marroquina, ecuatoriana i pakistanesa". Barcelona, Grup de Recerca sobre Migracions (GRM), Universitat Autònoma de Barcelona, 2006. ISBN: 978-84-690-6802-1 (Publicació en CD).

- Pascual de Sans, A. (dir); De Miguel Luken, V.; Solana Solana, M. (2007), Redes sociales de apoyo. La inserción de la población extranjera. Bilbao, Fundación BBVA.

- Pascual de Sans, A. (2007), La mobilitat espacial i l’assentament de la població. Un exemple d’interacció entre pressió social i interès científic, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 2007.

- Rodríguez García, Dan (2002) "Las mutilaciones genitales en la población senegambiana en Cataluña y África: El debate entre universalismo y relativismo cultural", en A. González Echevarría i J. L. Molina (coords.) Abriendo surcos en la tierra. Investigación básica y aplicada en la UAB, Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, pp. 79-102.

- Rodríguez García, Dan (2003) ““Tú debes a tu familia“. Transmigración y reciprocidad entre la población senegambiana residente en Cataluña”, Actas del IX Congreso de Antropologia de la FAAEE: Cultura i Política, Simposio 1: El recurso de la reciprocidad.

- Rodríguez García, Dan (2004) "Immigració, parelles mixtes, transnacionalisme i educació dels fills. Repercussions a l’àmbit privat i institucional", en X. Besalú y T. Climent (coords.) Construint identitats. Espais i processos de socialització dels joves d’origen immigrant, Barcelona: Mediterrània, pp. 100-128.

- Rodríguez García, Dan (2004) "Inmigración y mestizaje hoy. Formación de matrimonios mixtos y familias transnacionales de inmigrantes en Cataluña", Migraciones, 16: 77-120.

- Rodríguez García, Dan (2004) Inmigración y mestizaje hoy. Formación de matrimonios mixtos y familias transnacionales de población africana en Cataluña, Bellaterra: Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona.

- Rodríguez García, Dan (2006) "Mixed Marriages and Transnational Families in the Intercultural Context: A Case Study of African-Spanish Couples in Catalonia, Spain", Journal of Ethnic and Migration Studies, 32(3): 403-433.

- Rodríguez García, Dan; Biles, J; Winnemore, L.; Michalowski, I. (2007) Policies and Models of Incorporation, a Transatlantic Perspective: Canada, Germany, France and the Netherlands.Documentos CIDOB Migraciones, 12. Barcelona: Fundación CIDOB.

- Rodríguez García, Dan; San Román, Teresa (2007)"Inmigración, salud y gestión de la diversidad: presentación y avances de un proyecto en barrios de Cataluña", AIBR-Revista de Antropología Iberoamericana, 2(3): 489-520.

- Rodríguez García, Dan (2008) "Socio-Cultural Dynamics in Intermarriage in Spain: Beyond Simplistic Notions of Hybridity", en Grillo. R. (ed.) The Family in Question: Immigrant and Ethnic Minorities in Multicultural Europe, Amsterdam University Press.

- Solana Solana, M. (2001), Treball, mobilitat i assentament de la població. Un cas comarcal: el Baix Empordà, Bellaterra, Publicacions de la UAB (microfitxes i publicació electrònica, ISBN: 84-490-2188-X).

- Solana Solana, M. (2002) 'Residència, treball i mobilitat habitual a Catalunya. Un exemple: el cas del Baix Empordà en Treballs de la Societat Catalana de Geografia, 53-54.

- Solana Solana, M. (2003), La gent de Palafrugell. Població i migració, segles XV-XXI. Palafrugell, Arxiu Municipal de Palafrugell i Diputació de Girona.

- Solana Solana, M. (2003) “Ambit econòmic i mercat laboral” a Institut Català de la Mediterrània (eds), Gestionar la diversitat. Reflexions i experiències sobre les polítiques d’immigració a Catalunya. Barcelona, Institut Europeu de la Mediterrània. pp. 50-67.

- Solana Solana, M.; Morén-Alegret, R.; De Miguel Luken, V. (2002) 'L'estudi de la migració a Catalunya des de la Geografia i la Demografia (1975-2000)' Documents d'Anàlisi Geogràfica, 41.

- Solana Solana, M.; Morén-Alegret, R.; De Miguel Luken, V.; Pascual De Sans, À. (2002) 'Migraciones en Cataluña (1975-2000). Reflexiones sobre el estado de la cuestión desde las Ciencias Sociales' Migraciones, 11.

- Solana Solana, M., Morén Alegret, R.; de Miguel, V. (2005), “Procesos de asentamiento y difusión de la inmigración extranjera en las áreas rurales y las pequeñas ciudades de España”, Quaderni del Dipartimento per lo Studio delle Società Mediterranee, 32, pp. 263-287.

-Solana Solana, M. ( 2006) “Nuevas dinámicas migratorias en los espacios rurales: vivienda, cambio social y procesos de elitización. El caso del Empordanet (Gerona)”, AGER Revista de Estudios sobre Despoblación y Desarrollo Rural.

- Solana Solana, M. (2008): “El encanto de lo rural, los términos del debate sobre la migración hacia áreas rurales desde la geografía britànica y las contribuciones españolas. Un estado de la cuestión”, Biblio 3W, Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales (Serie  documental de Geo Crítica), vol XIII, n. 776. ISSN: 1138-9796. http://www.ub.es/geocrit/b3w-776.htm

- Solana Solana, M. (2009) “Nuevas dinámicas migratorias y recomposición demográfica en las áreas rurales: el caso del Baix Empordà (Girona)” a Lorenzo López Trigal et al. (coords), Envejecimiento, despoblación y territorio. Un análisis sobre la población española, Actas del XI Congreso del Grupo de Población de la Asociación de Geógrafos Españoles, Universidad de León, León. pp. 289-302.

- Sow P. (2000). 'Avance urbano, descentralización y nuevas territorialidades en la zona rural de Dakar', a Documents d'Anàlisi Geogràfica, 37, pp. 39-50

- Sow P. (2002). 'Les "Récolteuses" de sel du Lac Rose (zone rurale de Dakar-Sénégal). Histoire d'une innovation sociale féminine', Géographie & Cultures. nº 41, pp. 112-133

- Sow, P.; Kokouvi, T. (2007) Estalvis Populars africans a Catalunya: Tipus i formes submergides de pràctiques financeres dels immigrants, Informe de la Fundació Jaume Bofill.

- Sow P. (2007) “Diásporas africanas y mundialización: de la representación histórica a la toma de conciencia”, pp. 135-150, África en Diáspora. Movimientos de población y Políticas estatales . Barcelona: Iniesta edición i Fundación Cidob.

- Sow, P.; Bledsoe, C. (2007) “High Fertility Gambians in Low Fertility Spain: The Dynamics of Child Accumulation Across Transnational Space”, in Demographic Research Review, Volume 16, Article 12, pp. 375-412.

- Sow, P. (2005) “Formes et comportement d’épargne des Sénégalais et Gambiens de la Catalogne (Espagne)», in Géographie et Cultures nº 56, pp. 39-56.

- Sow, P. (2004) “Prácticas transnacionales y espacios de acción (wáar) de los Senegaleses en España”, in Escrivá and Ribas, Migración y Desarrollo, Madrid, CSIC-Politeya, pp. 235-254.

- Sow, P. (2004) "Esposas de inmigrantes senegaleses y gambianos en Cataluña (España): entre vida familiar y vida profesional", Revista Documents d'Anàlisi Geogràfica, Bellaterra, (Barcelona, UAB.), nùmero 43, pp. 69-88.