Presentació i objectius del projecte

 
 
 
 
 
 
 
Projecte "Immigrants' integration and the role of a diversity of organisations in achieving sustainable small towns and rural areas"  

 

 

Presentació i objectius del projecte:

 

Aquest projecte de R+D es titula “La integració d'immigrants i el paper de diverses organitzacions en la consecució de petites ciutats i àrees rurals sostenibles” (“Immigrants' integration and the role of a diversity of organisations in achieving sustainable small towns and rural areas”). Durant el període 2010-2013 ha estat finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació del Govern d'Espanya (referència CSO2009-13909) amb la direcció del Dr. Ricard Morén-Alegret.

Una hipòtesi central de treball en aquest projecte de recerca és la següent: l'èxit de la integració de la població immigrant en petites ciutats i àrees rurals està interrelacionat tant amb qüestions econòmiques i socials com amb qüestions mediambientals. En estudis migratoris anteriors, les dues primeres dimensions han estat molt més àmpliament reconegudes que la tercera i, per tant, aquest projecte de recerca ha prioritzat l'estudi de diverses qüestions mediambientals relacionades amb les migracions humanes. No obstant això, les tres dimensions bàsiques esmentades (social, econòmica i mediambiental) estan interrelacionades entre si i, en aquest sentit, han estat estudiades en el seu conjunt.

L'accés a entorns físics agradables és un dels nou components bàsics del benestar social (e.g. Hoggart, 2004) i participar en organitzacions mediambientals i d'oci a l'aire lliure pot proporcionar una educació complementària més saludable (és més, fins i tot pot indirectament ajudar a millorar l'estabilitat social, la seguretat i el dinamisme econòmic ja que unes xarxes socials més àmplies poden ajudar a augmentar la mobilitat social ascendent). Per tant, entre d’altres, una qüestió clau serà estudiar els factors que permeten (o impedeixen) als immigrants esdevenir membres d'aquestes associacions ambientals o d'oci a l'aire lliure, o fins i tot de formar les seves pròpies.

A més, en aquest projecte també s'ha estudiat com les àrees naturals protegides poden fomentar l'arribada de població immigrant que busca una major qualitat de vida i/o un canvi d'estil de vida (quality life migration i life style migration). Un medi local i comarcal amb àrees naturals protegides pot ser especialment atractiu, per exemple, tant per a persones que busquen jubilar-se en una àrea d'alt valor mediambiental com per a empresaris i emprenedors que busquen iniciar negocis o invertir en sectors relacionats amb valors naturals.

D'altra banda, aquest projecte ha estudiat també les relacions del canvi climàtic amb les migracions. Així, per exemple, s'ha investigat la percepció entre actors socials, econòmics i mediambientals clau sobre una possible futura emigració de poblacions des de les seves àrees d'assentament actual degut a un hipotètic empitjorament de les condicions de vida per causes mediambientals (pujada del nivell del mar, augment de fenòmens meteorològics extrems, etc.).

 

Alguns antecedents (2002-2009).

Aquest projecte d'investigació es basa en projectes anteriors sobre la migració en petites ciutats i àrees rurals d'Espanya (SEC2002-01420 i SEJ2006-14857) que han estat duts a terme pel GRM del Departament de Geografia de la UAB, finançats pel Ministeri de Ciència i Innovació del Govern d'Espanya i coordinats pel Dr. Ricard Morén-Alegret.
Per tal de millorar el coneixement científic sobre alguns dels processos infrainvestigats als que anteriorment s'ha fet referència, Ricard Morén-Alegret va organitzar a la UAB l'octubre del 2006 un workshop internacional sobre immigració estrangera en àrees rurals i petites ciutats: International Workshop on Foreign Migration into Rural Areas and Small Towns (vegeu http://geografia.uab.es/migracions/eng/workshop01.htm).

Els investigadors implicats en el present projecte van presentar dades basades en els seus propis treballs duts a terme en diferents països de l'OCDE en una sèrie de seminaris oberts, i, posteriorment, van mantenir una reunió per tal de dissenyar un pla per a futures col·laboracions.
Un dels resultats dels debats i de les posteriors trobades i intercanvis de correspondència, més tard es va publicar un número especial de la revista d'impacte internacional Population, Space and Place (vol. 14, núm. 6, 2008) sobre la immigració internacional en àrees rurals amb contribucions sobre el Regne Unit, Austràlia, Grècia, Portugal i Espanya. Aquest número va ser coeditat juntament amb el professor australià Dr. Graeme Hugo. Vegeu: Hugo, G.; Morén-Alegret, R. (2008) “International Migration to Non-Metropolitan Areas of High Income Countries: Editorial Introduction”. Population, Space and Place, 14, 6, 537-552.

A més, un altre antecedent clau va ser la realització del vídeo documental de divulgació científica “Iberiana. Procesos de integración de inmigrantes en cinco pequeñas ciudades de la España peninsular”. Aquest vídeo va ser elaborat l'any 2009 i dirigit per Ricard Morén des del GRM (Departament de Geografia, UAB) com a fruit de l'anterior projecte de R+D titulat INMIGRACIÓN EXTRANJERA, SENTIDO DE LUGAR E IDENTIDAD TERRITORIAL EN CINCO PEQUEÑAS CIUDADES DE ESPAÑA (SEJ2006-14857), també finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació. “Iberiana” mostra alguns trets generals del què pot ser un procés d'investigació en ciències socials, presenta dinàmiques geogràfiques recents a territoris a cavall entre l'urbà i el rural ubicats en cinc províncies espanyoles (Alacant, Cáceres, Girona, Huelva i León) i, a més, para atenció a cinc casos d'integració reeixida d'immigrants explicats pels propis protagonistes amb les seves paraules. Aquest vídeo documental dóna veu a persones que viuen en àmbits considerats com a perifèrics i, com a obra de divulgació, està adreçat a estudiants de ciències socials i al públic en general interessat en les dinàmiques de la immigració i la integració a Espanya.

 

Principals objectius del projecte de R+D (2010-2013)

Els principals objectius d'aquesta investigació principalment centrada a Espanya i que inclou una exploració comparativa internacional són els següents:

1. Identificar i aprendre de l'experiència d'organitzacions socials, econòmiques i mediambientals rellevants en àrees rurals i petites ciutats, en relació amb l'arribada d'immigració estrangera i els desafiaments mediambientals allí existents, inclòs el canvi climàtic.

2. Oferir un conjunt d'eines que puguin ser útils per aconseguir polítiques d'integració sostenibles a la Unió Europea i més enllà d'ella. En aquest sentit, un dels resultats d'aquesta recerca és la recopilació de pràctiques que puguin ser útils per inspirar regions i localitats tant a Europa com en altres llocs en la seva aposta per la sostenibilitat.

3. Estudiar fins a quin punt les organitzacions mediambientals, definides de forma àmplia com aquelles organitzacions dedicades a tenir cura (o molt directament relacionades amb) el medi ambient poden ser útils per aconseguir tant la integració com la sostenibilitat. En aquest sentit, s'estudia també com les àrees naturals protegides poden fomentar l'arribada de població immigrant que busca una major qualitat de vida i/o un canvi d'estil de vida, així com dinamitzar l'economia i la vida social.