.... Investigadors  

Albert Mas Palacios

 

Adreça      
       
Adreça electrònica      
       
Despatx      
Telèfon      
Fax      
         

 

Doctor en Geografia (UAB, 2014). Màster Oficial en Estudis Territorials i de la Població (Dept. de Geografia UAB, 2009). Llicenciat en Sociologia (UAB, 2006).

La seva tesi doctoral "Immigració estrangera a l’entorn d’espais d'interès natural. Una comparació internacional entre localitats de l’Alt Empordà (Espanya) i l’Alentejo Litoral (Portugal)", dirigida pel Dr. Ricard Morén, va ser defensada l’abril del 2014 a la UAB i valorada amb una nota d’excel·lent “cum laude” per unanimitat pels membres del tribunal. La recerca té com a objectiu principal, d’una banda, analitzar el paper que han tingut els espais naturals en l’arribada i l’establiment de població de nacionalitat estrangera en aquestes dues àrees d’estudi; i de l’altra, conèixer el tipus de relació que tenen els residents estrangers amb aquests espais naturals. Més enllà dels residents de nacionalitat estrangera, la investigació també posa l’atenció en la relació que té la població local en general amb els espais naturals protegits propers a les seves localitats (veure resum de la tesi a http://geografia.uab.es/migracions/cat/Projecte_Immigrants-Integration_Tesis.htm).

Al setembre del 2009 va presentar el Treball de Recerca de Màster “Immigració estrangera a l’entorn d’espais d'interès natural. Estudi aproximatiu a cinc espais naturals protegits”, dirigit pel Dr. Ricard Morén.

Albert Mas ha treballat amb diverses associacions vinculades a la integració i la inclusió social de la població estrangera a la societat catalana fent tasques educatives, d'inserció i orientació sociolaboral, etc. i ha participat en els següents projectes de recerca:

Projecte “Immigrants’ integration and the role of a diversity of organisations in achieving sustainable small towns and rural areas” (2010-2013), dirigit pel Doctor Ricard Morén i finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació del Govern d’Espanya (Projecte I+D CSO2009-13909). Investigació principalment centrada en una àrea d’estudi situada a Espanya i amb una exploració comparativa internacional en àrees d’estudi del Regne Unit, Austràlia, Portugal i Grècia i en el que han participat diversos grups d’investigació (veure http://geografia.uab.es/migracions/cat/Projecte_Immigrants-Integration.htm).

Projecte “Concordia Discors. Understanding Conflict and Integration Outcomes of Inter-Group Relations and Integration Policies in selected Neighbourhoods of Five European Cities” (gener 2011- octubre 2012). Aquest innovador projecte comparatiu finançat per la Comissió Europea i coordinat per FIERI (Itàlia), ha estudiat durant 2011 i 2012 processos d'integració i conflictes en dos barris de cinc ciutats europees: Londres, Budapest, Barcelona, Torí i Nuremberg (veure http://www.concordiadiscors.eu/). L'estudi a Barcelona ha estat coordinat per Ricard Morén-Alegret i ha comptat amb la participació de Dawid Wladyka i Albert Mas. Albert Mas va ser entrevistat a Sants 3 Ràdio per presentar el projecte Concordia Discors (disponible a Entrevista-Albert Mas_Sants-3-Radio_oct2013)

Projecte de R+D "Inmigración extranjera, sentido de lugar e identidad territorial en cinco pequeñas ciudades de España" (2006-2009), dirigit pel Doctor Ricard Morén. Dins d'aquest projecte ha col·laborat en la realització del vídeo-documental de divulgació científica "Iberiana. Procesos de integración de inmigrantes en cinco pequeñas ciudades de la España peninsular" i ha participat en diversos treballs de camp a les províncies de León, Girona, Huelva, Cáceres i Alacant.

 

Publicacions:

- Mas Palacios, A. (2014) Immigració estrangera a l’entorn d’espais d'interès natural. Una comparació internacional entre localitats de l’Alt Empordà (Espanya) i l’Alentejo Litoral (Portugal). Tesi doctoral. Departament de Geografia, Universitat Autònoma de Barcelona. Tesi doctoral valorada amb una nota d’excel·lent “cum laude” per unanimitat pels membres del tribunal. Consultar resum a http://geografia.uab.es/migracions/cat/Projecte_Immigrants-Integration_Tesis.htm

- Mas, A.; Morén-Alegret, R.; Fonseca, L. (2014) European Immigration Around Two Iberian Natural Protected Areas. Exploring the cases of Alentejo Litoral (Portugal) and Empordà (Spain). International Migration (article pre-acceptat per la revista, pendent de publicació).

-Morén-Alegret, R., Mas, A., & Wladyka, D. (2012) Concordia Discors. Understanding conflict and integration outcomes of intergroup relations and integration policies in selected neighbourhoods of five European cities. Barcelona final report. Disponible a: http://www.concordiadiscors.eu/assets/Barcelona-final-report.pdf

- Mas, A.; Morén-Alegret, R. (2012) “Inmigración internacional entorno a áreas naturales protegidas. Explorando algunas localidades del Alt Empordà (España) y el Alentejo Litoral (Portugal)”. Comuniciació presentada per A. Mas publicada en format CD a: Actas del IX Coloquio Iberico de Estudios Rurales: Inercias, Cambios y 'Desarrollos': desafíos para el medio rural (Lisboa julio 2012). ISBN: 978-972-96347-4-1.

-Morén-Alegret, R., Wladyka, D., & Mas, A. (2011). Concordia Discors. Understanding conflict and integration outcomes of intergroup relations and integration policies in selected neighbourhoods of five European cities. Barcelona background report. Disponible a: http://www.concordiadiscors.eu/assets/BR_Bercelona.pdf

- Mas Palacios, A. (2011) La protecció d'espais naturals. Orígens i evolució”. Revista Excursionisme, 364: 4-9. Disponible a: http://geografia.uab.es/migracions/cat/albert.htm

- Vídeo-documental de divulgació científica “Iberiana. Procesos de integración de inmigrantes en cinco pequeñas ciudades de la España peninsular” (2009) Col·laboració en la realització i contacte amb els entrevistats. Disponible a la pàgina web del GRM.

- VV. AA. (2009) Summer School on the Po River Delta: Creating scenarios for fragile territories. Taglio di Po: Osservatorio sul Delta del Po i Università IUAV di Venezia.

 - Morén-Alegret, R.; Sow, P.; Mas-Palacios, A. (2009) “Foreign immigrants’ integration in the United Kingdom and Spain. A comparative approach on participation in traditional cultural organisations” In: “VI Congreso sobre las Migraciones en España (A Coruña, setembre 2009)”. També en format CD, ISBN: 978-84-9749-399-4.

- Mas Palacios, A. (2009) “Immigració estrangera a l’entorn d’espais d'interès natural. Estudi aproximatiu a cinc espais naturals protegits”. Treball de Recerca de Màster. Departament de Geografia de la UAB. Disponible a: http://geografia.uab.es/migracions/cat/albert.htm